Yrityksen toiminta

Ostamme puuta pystykaupalla harvennus- ja päätehakkuuleimikoilta.

Lisäksi teemme hankintahakkuita jos metsänomistaja myy itse puut. Kilpailuvalttina meillä on erityisesti harvennushakkuisiin soveltuva kalusto.

Työskentelemme yleensä yhdessä vuorossa ja näin saamme hyödynnettyä arvokkaan päivänvalon tarkkaan myös keskitalvella.

Hakkuukoneena on Komatsu 901 jota ajan itse ja puiden ajon hoitaa Komatsu 840tx ajokone.

Kun sama henkilö sopii ennen hakkuuta metsänomistajan kanssa metsässä toteutettavista toimenpiteistä, ja hoitaa korjuun vältytään ikäviltä tiedonkulkukatkoksilta.

Toiminta-ajatuksena on hoitaa asiakkaan metsää niin hyvin kuin se olisi omaa.

Ota yhteyttä!


YHTEISTYÖKUMPPANIT

-Metsä Group

-Kaivospuu Oy

-Scanpole Oy

-Kiihtelysvaaran energiaosuuskunta

-Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry