Yrityksen toiminta

Ostamme puuta pystykaupalla harvennus- ja päätehakkuuleimikoilta

yli 10 vuoden kokemuksella.

Lisäksi teemme hankintahakkuita jos metsänomistaja myy itse puut. Kilpailuvalttina meillä on erityisesti harvennushakkuisiin soveltuva kalusto.

Hakkuukoneena on Komatsu 901 ja puiden ajon hoitaa John deere 1010g kuomatraktori.

Sovimme yhdessä metsänomistajan, tai hänen valtuuttaman henkilön kanssa metsässä toteutettavista toimenpiteistä ja näin tulee pienimmätkin toiveet toteutetuiksi.

Toiminta-ajatuksena on hoitaa asiakkaan metsää niin kuin se olisi omaa.

Ota yhteyttä!


YHTEISTYÖKUMPPANIT

-Metsä Group

-Kaivospuu Oy

-Stora enso

-Scanpole Oy

-Kiihtelysvaaran energiaosuuskunta

-Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry